Здравни заведения

Немска клиника “Символ на надеждата”

гр. Гоце Делчев, ул. “Паул Ленц” № 1, тел. 0751/ 6 01 64, 6 01 65

Категории: Здравеопазване, Здравни заведения

“Медицински център 1″

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0751/ 6-01-35

Категории: Здравни заведения

МБАЛ "Иван Скендеров"

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0751/ 6 02 41, 6 02 42

Категории: Здравни заведения

Медицински център "Неврокоп"

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №7В, тел. 0751/ 6 02 22, 6 02 23

Категории: Здравни заведения