Общопрактикуващи

Д-р Бонко Караяков

гр. Гоце Делчев, ул. “Одрин”, тел. 0887/ 423 802

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Иван Стоев

гр. Гоце Делчев, ул. “Булаир” №2, тел. 0899/ 941 341, 0897/ 951 818

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Никола Тонгов

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” № 54, тел. 0889/ 528 580

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Тодор Павлов

гр. Гоце Делчев, ул. “Драма” №1, тел. 0751/ 6 04 55

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Таня Спахиева

гр. Гоце Делчев, ул. “Булаир” №2 тел. 0899/ 941 341, 0897/ 951 818

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Мария Тонгова

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0888/ 878 702

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Райна Механджиева

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0898/ 523 468

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Анна Грашкина-Фидошева

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0751/ 6 11 44, 0888/ 939 001

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Елена Палкова

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел. 0887/ 426 443

Категории: Общопрактикуващи

Д-р Клавдия Тонева

гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” №54, тел.0897/ 940 802

Категории: Общопрактикуващи

Страница 1 от 212