НПО

Сдружение “Емпатия”

гр. Гоце Делчев, ул. “Солун” №20 /втори етаж/, тел. 0897/ 702 290

Категории: НПО, Телефонен указател

Ловно-рибарско сдружение “Сокол”

гр. Гоце Делчев, ул. “Ал. Стамболийски” №13, тел. 0751/ 6 03 72, 0888/ 954 411

Категории: НПО

Туристическо дружество “Момини двори”

гр. Гоце Делчев, ул. “Солун” №26, тел. 0751/ 6 04 85

Категории: НПО

“Бизнес инкубатор” – Гоце Делчев

ул. “Скопие” №4, тел. 0751/ 6 04 04

Категории: НПО