Школи

Школа по китара към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

ръководител Огнян Вълев

Категории: Школи

Школа по пиано към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

ръководител Людмила Куртова

Категории: Школи

Школа по тамбура към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

музикален ръководител Живко Медарев

Категории: Школи

Школа по танци “Меджик денс” към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

художествен ръководител Георги Мишев

Категории: Танци, Школи