I ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Гоце Делчев, ул. “Отец Паисий” №4, тел. 0751/ 6-02-90