Хотел “Виктория”

с. Огняново, тел. 07523/ 31 82, 0885/ 837 558