Хотел “Канеловата къща”

с. Марчево, тел. 0883/ 392 300