България трябва да плати 106 000 евро за съдебни грешки

Image_1942251_126След решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), държавата трябва да плати обезщетения за седем спечелени дела срещу България, информира пресцентърът на Министерския съвет. В два от случаите държавата трябва да плати заради нарушено право на живот.

Една от тях е подадена от Добромир и Данаил Димови и майка им Вера Тодорова, които са обезщетени с 50 000 евро за неимуществени вреди и 4684 евро за разходи и разноски по делото. Те бяха подали жалба за прекомерна употреба на сила от страна на полицията при задържането на техния баща и съпруг, издирван за изтърпяване на присъда от шест месеца лишаване от свобода, в резултат на която е убит. Освен това делото по неговата смърт не е било ефективно.

Втората жалба е от братята Константин и Иван Димови, чиято майка е починала през 1989 г. в резултат на пожар в сградата, в която е работела. Досъдебното производство по случая е започнало незабавно, но е прекратявано неколкократно и е внесено в районен съд с обвинителен акт едва през 1997 г. Според ЕСПЧ продължителността на разследването – повече от 17 години, е прекалено дълга. На всеки от жалбоподателите са присъдени по 6000 евро за причинените неимуществени вреди и общо 1500 евро за разходи и разноски.

По делото „Башикарова и др. срещу България” ЕСПЧ реши, че има нарушение на правото на съдебен процес в разумен срок. Жалбата е подадена във връзка с лишаването от собственост по реституционния закон. Делото в България е траяло над 14 години. Присъдените им обезщетения са съответно 4800 евро и 2500 евро и общо 600 евро за разходи и разноски по делото.

Здравко Станев се е оплакал, защото правото му да ползва адвокат или служебна защита е било нарушено. Той е бил страна в граждански процес, но понеже е бил безработен, не е могъл да си позволи защитник. Поискал е правна помощ, но тя не му е била осигурена с аргумента, че има висше образование. Според съда в Страсбург, България трябва да му плати обезщетение, защото правните му познания не стигат той да се защитава сам пред съда. Присъдено му е обезщетение от 1000 евро и 1500 евро за разходи и разноски по делото.

В решението по жалбата на братята Анани, Стефан и Кристо Явашеви ЕСПЧ единодушно прие, че има нарушено право на собственост. Община Габрово е отказала да плаща наем за това, че е използвала семейна собственост или да я освободи години наред. От европейския съд са присъдени 20 000 евро обезщетение и 1677 евро за направените разходи и разноски по делото.

Последните две жалби – на Живко Червенков и на Александър Савов, са заради нарушени права на зачитане на личния и семейния живот и на ефективно вътрешноправно средство за защита. В жалбата на Червенков се посочва, че той е изтърпявал в продължение на 11 години доживотна присъда при изключително сурови условия в бургаския затвор, както и че кореспонденцията му с неговия адвокат е била контролирана и не са му разрешавани телефонни разговори с него. Той ще получи общо 6 000 евро от държавата.

Александър Савов е станал жертва на СРС през 1997 до 1998 година, което е било разрешено от съда, но не е било потвърдено със заповед от министъра на вътрешните работи. ЕСПЧ отбелязва, че към момента процедурата за разрешаване използването на СРС не била ясна и добре регламентирана, не са създадени достатъчно гаранции да не се стига до злоупотреба и липсва независим орган, който да следи за спазването на процедурата по прилагането на СРС. На жалбоподателя е присъдено обезщетение от 4500 евро за неимуществени вреди и 2000 евро за разходи и разноски.