Школа по китара към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

ръководител Огнян Вълев