Школа по тамбура към НЧ “Просвета” – Гоце Делчев

музикален ръководител Живко Медарев