“Аристократ”

Частна търговска гимназия; Езиков учебен център; Изпитен център TOEFL iBT; Център за кандидатстване в чужбина

гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоана” №1, тел. 0751/ 6 04 99, 0888/ 205 512