Павловата къща

с. Делчево, тел. 0878/ 334 664, 0889/ 777 555