Школа по модерен балет “Вива денс” към “Военен клуб” – Гоце Делчев

художествен ръководител Ани Лефтерова