УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

Предлагам частни уроци по математика: текуща подготовка и подготовка за матури; 10 лв. – 60 мин.

За контакти: Катя, телефон: 0889/ 445 269